onsdag den 12. oktober 2016

VUC giver et kompetenceløft


VUC løfter det faglige niveau og klæder kommunale medarbejdere på til at håndtere det stigende krav om skriftlig kommunikation på offentlige institutioner.

Bedre til ord, tal og IT

KL og FOA satte i 2015 gang i projektet ”Bedre til ord, tal og IT”, som er et kursustilbud til medarbejdere med læse-, skrive-, regne-, eller IT-behov.  Projektet blev i første omgang iværksat i fem kommuner, heriblandt Odense kommune. Projektet fik vokseværk og omfatter nu også 3F området og er blevet udvidet yderligere med 10 kommuner.

Odense kommune er én af de første kommuner, der i samarbejde med HF & VUC FYN i Odense er påbegyndt opkvalificering af medarbejdere på plejecentre, så de lærer at skrive i et klart og tydeligt sprog med både sproglig og etisk bevidsthed.

Større krav til medarbejderne 

I takt med udviklingen af plejepersonalets arbejde, bliver medarbejderne i højere grad mødt af krav om dokumentation på deres arbejde. En kommunikation, der ofte foregår elektronisk. Derfor er det vigtig, at medarbejderne kan formulere sig fagligt, præcist og i et forståeligt sprog. Det er især vigtig nu, hvor Én plan-løsningen inviterer borgeren og de pårørende til at følge med i journalen.

VUC i Odense er en aktiv samarbejdspartner i projektet og tilbyder medarbejderne undervisning på mange niveauer b.la. i dansk og matematik.

Kommunalt kompetenceløft

Lige nu er det et virksomhedshold med medarbejdere fra Ældre- og Handicapforvaltningen fra Odense kommune, der får et kompetenceløft. Forud for forløbet har underviser Hanne Milling besøgt Plejecenter Øst, hvor en del af deltagerne arbejder, for at kunne målrette undervisningen specifikt til holdets behov. Undervisningen bærer i høj grad præg af anvendelsesorientering, så kursisterne får nogle redskaber, de kan tage med tilbage på arbejdspladsen og bruge i praksis.

- Skrivning kan vi helt sikkert tage med. Vi lærer, hvordan man staver og skriver fagligt korrekt, fortæller kursist Nina Larsen.

En anden kursist, Jurairat Hansen, kan også se fordelene ved at blive bedre til at skrive og stave, især efter at de har fået det nye Én plan-system.

- Pårørende skal læse og forstå, hvad vi skriver. Det er vigtigt, at de forstår hvad vi mener. Derfor er jeg blevet mere opmærksom på, hvordan jeg bruger ordene, så det bliver korrekte formuleringer.
Jurairat Hansen og Nina Larsen


Projektet forlænges 

Forud for disse kurser er medarbejderne inviteret til en indledende samtale for at afdække deres ønsker og forventninger og herunder gennemførelse af obligatorisk FVU screening.

Kravene til skriftlig kommunikation i de kommunale job stiger, og derfor har KL og FOA i samarbejde med 3F, besluttet at forlænge og udvide projektperioden indtil 30. juni 2017.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar