fredag den 27. januar 2012

Dispensation til eksamen

Den 1. marts 2012 er fristen for at søge dispensation til skriftlig og mundtlig eksamen i sommeren 2012. Der kan gives dispensation til længere eksaminationstid og/eller til brug af særlige hjælpemidler. Dispensationen gives på baggrund af et dokumenteret behov for særlig hjælp (lægeerklæring, udredning for ordblindhed og lignende).
Kursisten skal selv angive i hvilke fag, der søges dispensation, og hvilken hjælp der søges om i hvert fag.
Det udfyldte skema afleveres på AVU-kontoret eller HF-kontoret senest den 1. marts 2012.

/Anne Kofod-Jensen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar