onsdag den 20. juni 2018

Fra lave karakterer til biolog

Fra lave karakterer til biolog
Jeanette udstråler ro og afklarethed, mens hun beretter om den uddannelsesrejse, hun er i fuld gang med. Hun er på 3. semester i Biologi på SDU og er taknemmelig for, at VUC hjalp hende med at blive mere afklaret i forhold til hvad hun ville efter sin HF.

Droppede ud af gymnasiet
Jeanette startede egentlig på et alment gymnasium, men måtte sande, at hun ikke følte sig hjemme. Hun var ikke motiveret i undervisningen og fik for lave karakterer. Derfor kontaktede hun VUC og blev optaget i en HF-klasse, hvor gennemsnitsalderen var væsentligt højere.

Et seriøst læringsmiljø
På VUC oplevede hun et helt andet læringsmiljø med ældre og mere seriøse medkursister, hvoraf flere havde børn.
- Det gav meget mere fokus på læring at mine klassekammerater var lidt ældre og mere motiverede for at gå i skole.

Inspirerende lærere
Jeanette har udviklet sig markant fagligt, mens hun har taget sin HF, og det skyldes ifølge hende selv i høj grad lærerne og læringsmiljøet på VUC.
Hun oplevede ligeledes nogle lærere, som evnede at inspirere og undervise på en måde, der var med til at løfte hendes karakterer. Særligt fremhæver hun sin matematik- og kemilærer, Britta, som udover at løfte hendes niveau, også formåede at gøre faget virkelig interessant.
- Utroligt at en inspirerende lærer kan gøre en så stor forskel

Fra hadefag til yndlingsfag
Faktisk endte nogle af de fag, som hun tidligere havde haft svært ved, med at blive hendes yndlingsfag. Langsomt blev Jeanette bidt af Biologi og blev klar over, at det var det, hun gerne ville læse på uni, når HF’en var afsluttet.

Det betød også, at hun måtte tage et ekstra år på enkeltfagsundervisning for at nå op på de niveauer, som kræves til biologistudiet.

Taknemmelig og glad
I dag er Jeanette utrolig glad for at læse på universitetet og for den hjælp hun har fået på VUC.

1 kommentar: