torsdag den 17. marts 2016

Ta' nu stilling


Projekt ”Ta’ nu stilling” er udviklet af Odense Centralbiblioteket og handler om, at udsatte unge tager aktivt del i demokratiet med hjælp fra kulturinstitutioner via debatteater.

Et ungehold på HF & VUC FYN Odense har deltaget i projektet ved at modtage drama-undervisning på Odense dramaskole i 12 timer fordelt på 4 gange. 

Projektet går ud på at lade de unge selv have indflydelse på dramatimerne for på den måde at give dem selvværd, gøre dem til selvstændige individer, der tør at ytre sig og ikke mindst at lytte til andres meninger og holdninger, som man ikke nødvendigvis er enig i – men som man med en større selvtillid og indlevelse kan forholde sig til.

Forløbet blev afsluttet med et lille arrangement på Buchwaldsgade med et debat-teater omkring flygtningestrømmen, og de deltagende kursister fik overrakt diplomer.

Det har været en stor udfordring for alle kursister at skulle optræde for hinanden, men alle tager hver især noget med sig fra undervisningen og oplevelsen.

Et G-hold har deltaget i to debatmøder på centralbiblioteket i efteråret, hvor debatemnerne var hhv. ”hundeloven og våbenloven” samt ”unge & mistrivsel og flygtningestrømmen”.

Panelet bestod af en ordstyrer, nogle unge politikere samt kursistrepræsentanter fra VUC og Elsesminde Produktionshøjes.

Der kom gang i debatterne efter de unge politikere og repræsentanter kort fik præsenteret deres holdninger hver især. Det kunne mærkes, at emnerne ”unge & mistrivsel” samt ”tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa” er nogle emner, de interesserer sig for og har meninger om.


Projektet, der har kørt fra marts sidste år, afsluttes med en konference fredag den 18. marts 2016, hvor afdelingsleder Grethe Bjært holder oplæg omkring VUCs oplevelse af deltagelse i projektet. 

Læs mere om Projekt "Ta' nu stilling" her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar