fredag den 18. marts 2016

Fire unge med en fælles drøm


I påskeferien rejser Jesper Nielsen, Mona Skov, Jean Magné og Christian Hansen til Portugal for at deltage i et EU udvekslingsprojekt, Changing Perspectives. Her skal de mødes med 20 unge fra Moldova, Armenien, Portugal og Spanien for at debattere uddannelsessystemer, arbejdsløshed og – muligheder i de forskellige lande.

Jesper, Mona, Jean og Christian glæder sig til afrejse
De fire kursister på VUC er alle blevet opfordret af deres lærere til at søge om optagelse på den internationale udveksling. Et projekt, der giver unge mulighed for at rejse ud i verden og møde andre kulturer såvel som refleksion over egen personlige udvikling.

Jesper, Mona, Jean og Christian har en fælles drøm om at komme ud at rejse og møde nye mennesker fra andre kulturer. Derudover handler det også om at blive bedre til at tale engelsk, være mere åben, udfordre sin lufthavnsfobi og vise dansk kultur f.eks. gymnastiktraditioner.

- Jeg har aldrig prøve at flyve før, så for mig er selve rejsen også en stor oplevelse. Men jeg glæder mig også rigtig meget til at møde nye mennesker fra Europa og lære noget om deres historie, fortæller Christian

De fire unge er blevet udvalgt til udvekslingsprojektet gennem et nyt samarbejde mellem HF & VUC FYN og YO-YO omkring korte udvekslinger til udlandet. YO-YO er en frivillig forening, hvis overordnede formål er gennem oplevelser, interkulturel læring og personlige relationer at fremme unge menneskers internationale forståelse på tværs af grænser og kultur i Europa.

- Under opholdet skal de unge selv opsætte deres læringsmål og få indblik i andres såvel som egen kultur. Vi sætter fokus på den uformelle uddannelse, som foregår i mødet med andre kulturer, fortæller koordinator Karin Kjær

Changing Perspectives sætter fokus på uddannelse og arbejde og vil gerne inspirere unge til iværksætteri og åbne deres øjne for de mange muligheder, der findes i de forskellige lande. Derfor skal alle deltagere arbejde med deres individuelle læringsmål forud for mødet i Portugal. Mødet med andre kulturer kan netop bruges i hver deres læringsproces, så de unge lærer at reflektere over egen kultur, kompetencer og personlige udvikling.

Jesper, Mona, Jean og Christian rejser til Portugal den 26. marts og vender tilbage med nye oplevelser den 2. april – vi ser frem til at høre om deres læringsmål og nye bekendtskaber.

Rigtig god rejse!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar