mandag den 3. juni 2013

Lærer engelsk uden at kunne høre

Et krav for at komme videre på uddannelsen til fysioterapeut


Nå, vil du være fysioterapeut?
Så skal du have engelsk på c-niveau!
25-årige Jihan Sulaiman blev lettere mundlam over den besked.
Jihan er døv – og har været det, siden hun var ni.
Af samme grund havde hun engelsk et enkelt år i folkeskolen og var på mere eller mindre bar bund.

En umulig situation?

Jihan Sulaiman er døv og vil være
fysioterapeut. Det krævede, at
hun lærte engelsk. Så det har hun gjort. 
Da den 25-årige Odense-pige vikarierer som social- og sundhedsassistent på et rehabiliteringsafsnit i Frederikssund gjorde de mange ture til Sjælland det næsten umuligt at gå til undervisning flere gange om ugen i Odense.
Og som døv er det så godt som umuligt at deltage i almindelig klasseundervisning for hørende.
Så situationen så temmelig umulig ud.
Men ikke for en viljestærk ung social og sundhedsassistent.

Det individuelle, fleksible valg

Jihan Sulaiman meldte sig ind på et fjernundervisningshold ved HF & VUC FYN. Her er tale om en mere individuel undervisningsform. Desuden kunne hun ”gå i skole”, når det passede med hendes arbejde på Sjælland.

På tjat med læreren

- Det var en helt ny måde for mig at gå i skole på uden den traditionelle lærer, der står ved en tavle og tegner og fortæller.
Men undervisningsformen viste sig at være perfekt.
- Jeg fik en fantastisk lærer, Lakaa Salim, som gjorde alt for at hjælpe mig igennem hf-niveauet, selv om jeg kun havde haft engelsk et enkelt år i folkeskolen, fortæller kursisten.
De mødtes to gange om ugen. I starten fysisk på HF & VUC FYN i Odense og senere via Skype.
- Jeg lærte rigtig meget på den måde. Jeg skulle typisk læse en tekst og besvare en række spørgsmål. Og den mundtlige del tog vi på Skype-tjatten. Jeg skrev en sætning, og læreren rettede så de fejl, der var.

Lakaa til venstre er en vildt fantastisk lærer, siger Jihan Sulaiman efter et turboår med engelsk

Ville være gået til mundtlig eksamen

Eftersom Jihan Sulaiman var hørende som barn, kan hun både mundaflæse – og tale.
- Derfor kan jeg godt lære at tale engelsk – også på et fornuftigt niveau. Men det bliver selvfølgelig aldrig på samme niveau, som hvis jeg havde alle mine sanser til at lære sproget med, som hun siger.
HF & VUC FYN forsøgte derfor at få lov til at lade Jihan gå til mundtlig eksamen via en tjat, hvor fokus var på konversationen, fortæller engelsklærer Lakaa Salim.

Men nu er jeg videre

Børne og Undervisningsministeriet valgte imidlertid at lade Jihan bestå administrativt. Og det blev Jihan ret ked af.


- Jeg ville jo gerne have vist, hvad jeg har lært. Men skidt nu med det. Jeg er videre, satser på at blive en dygtig fysioterapeut – og om muligt – få mulighed for at arbejde med rehabilitering og arbejde med børn og psykisk syge.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar