tirsdag den 7. maj 2013


hf – den tager vi ude i regnskoven


Når man vælger at flytte sit hf-studie ud i en bolivianske regnskov opstår der let problemer.
Det være sig på grund af daglige strøm-nedbrud.
Når internettet ikke bliver installeret – til den lovede tid – men mañana.
Når computeren for alvor går i stykker, og der er langt til hovedstaden, La Paz, for at købe en ny.
Jo, problemerne kan være mange. Men det er fordelene til gengæld også.
Den lille københavnerfamilie består af Jonas på 40 år, Camilla på 38 og døtrene Iris på 6 år og Elin på 3.


Globale pendlere

Før vi fik børn, havde vi gennem en årrække pendlet mellem Bolivia og Danmark, hvor vi arbejdede som frivillige, fortæller Camilla fra sit hjem i landsbyen Rurrenabaque tæt ved nationalparken Madidi i den bolivianske regnskov.
Hvert år forsøgte vi at arbejde 3 måneder i Danmark hver sommer for at spare op til vores rejse og 9 måneders ophold i Bolivia. Og det fungerede fint.

Københavner-lejlighed solgt

Efter en årrække, hvor parret pendlede mellem Bolivia og Danmark, flyttede Camilla og Jonas tilbage til Danmark, hvor de fik Iris og Elin.
Efter at have fået døtrene skulle man tro, at drømmen om Bolivia blegnede.
- Den var der imidlertid stadig, og vi var klar over, at det måtte gøres på en anden måde.
En dag i Danmark mødte familien en af sine gamle venner.
Hun fortalte, at hendes datter var begyndt at læse HF via fjernundervisning.
- Og det satte gang i helt nye ideer hos os. Og vi var ikke længe om at beslutte os for at fremleje vores andelslejlighed og se, hvordan det kunne gå med pigerne i Bolivia. Det viste sig at gå godt, og efter det første studieår solgte vi lejligheden, fortæller parret.

Rurrenabaque er vores hjem

Iris og Elin faldt godt til og ser helt naturligt landsbyen Rurrenabaque som deres hjem.
Elin kom hertil, før hun var fyldt et år, så hun kan slet ikke huske at have boet i Danmark.
Og Iris er lige startet i 1. klasse i februar.
- Sidste sommer, da vi var i Danmark, spurgte hun flere gange efter at komme hjem, hvad der for hende er vores hus i Bolivia, fortæller Camilla og Jonas.

Pigerne Iris og Elin snakker spansk ude i byen og dansk derhjemme

Tosprogede børn

Vi taler altid dansk hjemme, så pigerne taler flydende dansk. Men alle andre steder bliver der jo talt spansk, så på den måde bliver pigerne tosproget.
I starten var det lidt hårdt for Iris, men nu har hun sine venner og liv her og har næsten dagligt legekammerater på besøg. Det nyder vi sådan som forældre. Dem, det er sværest for, er bedsteforældrene i Danmark, fortæller Camilla.

En drøm der er gået i opfyldelse

Vores landsby, Rurrenabaque, ligger i den Bolivianske regnskov, lige op af nationalparken Madidi.
Det er et fantastisk smukt område og livet i landsbyen er roligt, fortæller familien.
Og for Jonas og Camilla er det en drøm, der er gået i opfyldelse.
- Fjernstudiet og den tilhørende SU giver mulighed for at leve et liv hvor vi kan prioriterer det, der er vigtigst for os – familien og frivilligt arbejde her i landet, fortæller Camilla.

Selv- og pardisciplin

Fjernstudie afhænger meget af en selv, man skal kunne planlægge sin tid, og overholde planerne, men der er samtidig stor fleksibilitet. Og selv om et fjernstudie i sit udgangspunkt er meget individuelt, har Jonas og jeg valgt at læse sammen, og det fungerer godt.
I sprogfagene skiftes vi til at læse højt for hinanden. Vi snakker om de forskellige tekster, inden vi laver hver vores opgave. Efterfølgende gennemlæser vi så hinandens opgaver.
I fag som innovation, erhvervsøkonomi, historie, samfundsfag og biologi arbejder vi endnu tættere sammen - også frem mod eksamen.

Går efter online job

Pengene fra salget af familiens andelslejlighed i København er brugt.
Men familien har bygget et hus i Rurrenabaque, og på den måde kan den leve af den SU, som Camilla og Jonas modtager under studiet.
- Vi forsøger også at få lidt arbejde, når vi er i Danmark til laboratorieøvelser og eksamen.

Jonas er murer, men er nødt til at finde et andet fag på grund af helbredsproblemer. Og Camilla har arbejdet med regnskab.
- Men vores mål er nu at få en fuld Hf-eksamen og derefter finde en levevej, der gør det muligt at blive i Bolivia. Og det kunne meget vel være et arbejde, der kan udføres over internettet, fortæller det dansk-bolivianske par.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar