torsdag den 6. september 2012

Nej, en kørestol er da en alt for traditionel løsning!

Hf’ere:
Giv kvinden en ny og bedre krop


Hvis amerikanske soldater kan får styrke gennem
et exoskelet, kan en handicappet vel også!


Else er 75 år.
Hendes ene ben er amputeret.
Det andet ødelagt af to blodpropper.
Og hun er svært overvægtig.
Hvordan hjælper I den kvinde med at blive mobil?
Hmmmm..!!!

Hun får et exo-skelet

Den 2-årige innovationsklasse på hf i Odense var udfordret – ingen tvivl om det.
En elektrisk kørestol kunne være et bud.
- Nej, det er for traditionelt. Og desuden er hun for tyk!
- Vi må lave et exo-skelet som hos leddyr som insekter og krebs, lød det i stedet fra gruppen, og så var retningen sat for en mulig nyudvikling inden for velfærdsteknologi.


Læreren lige se, om
 udregningen holder

20 gange stærkere

Den amerikanske hær har jo en plan om at udvikle sådanne exo-skeletter, som kan gøre soldaterne 20 gange stærkere ved at skelettets hydrauliske system supplerer bærerens eget muskelarbejde.
- Den ide må vi da også kunne bruge som hjælpemiddel til gamle og handicappede, tænkte gruppen.
Og fra de tanker var der ikke langt til, at de første tegninger og beregninger af det supplerende ”skelet” var i gang.

3x innovative camps

Hf’erne er på den første af tre innovations camps, hvor de får stillet forskellige opgaver.
- Og det er faktisk ret sjovt, siger Michela, som gerne vil være ergoterapeut og derfor valgte linjen, som samarbejder med både Erhvervsakademiet Lillebælt, ergoterapeutuddannelsen og læreruddannelsen på UCL samt Tietgenskolen.


Nu ser jeg en mening

For Peters vedkommende var det studievejlederen, der overtalte ham til det.
-  Men jeg skal nok ende med at blive glad for det. Jeg er ikke særlig stærk i matematik og naturfag. Men her bliver jeg udsat for konkrete problemer, der skal løses – blandt andet ved hjælp af matematik, fortæller han.
Og så kan Peter se en mening med matematikken.


Matematik kan godt virke meget abstrakt. Men når det skal bruges i praksis for at løse konkrete problemer, giver matematikken rigtig god mening, synes Peter fra Innovationsklassen.

Lærer hinanden godt at kende

Andre ser innovationsfaget som et kreativt sted, hvor en af opgaverne er at åbne sig og byde ind med ideer og tanker.
På den måde lærer vi hinanden rigtig godt at kende. Og vi sætter hjernen i spil

Forskellighed er en styrke

Kursisterne arbejder vidt forskelligt.
- Jeg er for eksempel den, der vil have styr på tingene og går meget målrettet efter et resultat, mens Johannes hele tiden stiller spørgsmålstegn – ved ALT.
- Johannes ville ikke nå nogen vegne alene. Omvendt kunne jeg nemt ende i en blindgyde, fordi jeg går for hurtigt frem, siger Stine.

Spred pædagogikken

Helma var tovholder på den introcampen, som netop har været afholdt.
Hun elsker også selv at arbejde på den måde. Det giver virkelig mulighed for at være kursisternes sparringspartner. Og så er processen meget uforudsigelig.
- For mig at se må de pædagogiske principper fra innovationsfaget meget gerne sprede sig ud i de andre fag, siger hun.

Asfaltering under kørsel

På dagen var der blandt andet indspark fra Erhvervsakademiet, UCL og Tietgenskolen.
Tietgenskolen byder blandt andet ind med, hvordan man spreder ideen, får lagt et budget og får ideen solgt.
Konceptet er udviklet i vores lærerteam i samarbejde med de andre uddannelser, så deres uddannelser også bliver afspejlet.
Men på mange måder handler det også om at asfaltere, mens vi kører. Derfor kræver det stor fleksibilitet både blandt lærere og kursister, siger Helma.

”Videre efter hf”
Konceptet bag hf innovation er udviklet som et led i projekt ”Videre efter hf” med bevilling fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.
HF & VUC FYN samarbejder i projektet med University College Lillebælt (Læreruddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen) og Erhvervsakademiet Lillebælt (Teknisk og Merkantilt område samt Kold College).
Det er faglærerne på hf-innovation, der - sammen med faglærere og studievejledere fra de korte og mellemlange uddannelser i projektet udvikler (og afvikler) de tre innovative camps undervejs i skoleåret 2012-13.
Formålet er at styrke den anvendelsesorienterede og professionsrettede vinkel i hf-undervisningen, således at nærhed og praksis synliggør mulige karriereveje.  I løbet af efteråret vil hf-kursisterne også få lejlighed til at besøge de videregående uddannelser og opleve undervisningen i en mulig fremtidig uddannelse.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar