mandag den 30. april 2012

Nyt HF & VUC FYN - CEBRA vandt


Tværsnit af den nye bygning på Kottesgade


  
HF & VUC FYN kommer til at sætte en høj standard i det nye ”City Campus” for enden af en kommende stibro, som skal forbinde Odense by og havneområdet.
På Kottesgade kommer HF & VUC FYN til at tage imod de gående inde fra byen i form af en tre etagers porøs og transparent bygning med cafe, som kan åbnes ud mod gaden. Stueetagen kommer til at indeholde reception, kantine og andre fælles-funktioner med en agora i midten.
Fra den åbne plads går trappen op til – ”science området” på første sal – og videre derfra til ”sprog og kultur zonen” på anden og tredje sal.
<> 
Bygningen på Kottesgade set oven fra


Smukt forbillede
Undervisningslokaler og administration bliver placeret ud mod siderne med en agora op gennem centrum af bygningen.
I det gamle Grækenland var agora netop ordet for byens centrale plads og centrum for atletik, kunst, spiritualitet og politik - og som sådan et smukt forbillede for, hvad den nye HF & VUC bygning vil komme til at indeholde.


Stolt og forlegen. Stifter og medindehaver af arkitektfirmaet CEBRA A/S Carsten Primdahl fortalte, hvordan han og kollegaerne har skabt variation og fleksibilitet i det nye byggeri for at tilbodese den forskelligartede kursistgruppe og nye måder at undervise på 


Tæt på vores vision         
- Når vi holder forslaget her op mod vores vision for bygningen, synes jeg, det ligger meget tæt op ad hinanden. Det, vi beskrev, var en bikube med en summende aktivitet i midten og stadig mere ro, jo længere man kommer væk fra centrum.
- Og det er, hvad vi har fået – tilmed i en meget spændende udformning med en høj grad af oplevelse, variation og fleksibilitet med lys trukket ind både fra oven og fra siderne.
Sådan præsenterede forstander Lisbeth Simonsen det vindende forslag fra entreprenørerne Pihl og Søn med arkitekterne CEBRA A/S og ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen.
-          Jeg håber virkelig vi formår at bygge en skole, som giver de bedste rammer for moderne undervisning, og som Odense samtidig vil blive stolt af, tilføjede hun.

I dommerkomitéen sad fra HF & VUC FYN Lisbet Simonsen, Birte Larsen, Marianne Karlshøj, Vera Buus Nielsen, Niels Ove Jacobsen, Lars Zimsen, Lars Frank Nielsen og arkitektfagdommer Jesper Thyge Brøgger. Arkitektforeningen var repræsenteret af Anders Tyrrestrup.
Den ny bygning giver plads til 12-1300 kursister og et par hundrede medarbejdere. Og bygningen kommer til at leve op til 2015 regulativet, som blandt andet sikrer et lavt energiforbrug.

Læs mere hos CEBRA A/S: http://www.cebra.info/


 


Fokus har været på at skabe en bygning, der bliver velfungerende til moderne undervisning. Men jeg håber også, at vi får en bygning, Odense kan være stolf af, sagde forstander på HF & VUC FYN, Lisbeth Simonsen.
Receptionen fredag eftermiddag, den 27. april, bød på en lille forfriskning - altid godt, hvis man skal leve på en su

Ingen kommentarer:

Send en kommentar